3,792 Reputation

10 Nov 23
+10 23:01 upvote
10 Nov 4
+10 18:36 upvote
20 Oct 13
10 Sep 22
20 Sep 10
10 Aug 31
10 Aug 26
10 Jul 31
20 Jul 16
10 Jul 10
10 Jun 21
10 Jun 16
10 Jun 8
10 Jun 4
10 May 6
10 Apr 28
10 Apr 21
10 Mar 28
10 Mar 26
10 Mar 24
10 Mar 16
10 Mar 4
10 Feb 26
10 Feb 25
10 Feb 18
10 Feb 6
10 Feb 4
2 Jan 7
10 Jan 6
20 Dec 23 '19