15,067 Reputation

15 today
45 yesterday
50 Aug 11
15 Aug 10
10 Aug 6
-2 Aug 5
20 Aug 4
20 Aug 3
10 Jul 31
55 Jul 30
10 Jul 29
10 Jul 28
10 Jul 27
25 Jul 20
10 Jul 19
5 Jul 10
10 Jul 4
20 Jun 29
15 Jun 25
10 Jun 22
30 Jun 16
10 Jun 15
20 Jun 11
30 Jun 8
45 Jun 4
10 Jun 3
55 May 26
10 May 24
25 May 23
20 May 22